Foto’s

Hoef-fotografie
Het komt regelmatig voor dat klanten mij om advies vragen per e-mail, vaak krijg ik dan foto’s en röntgen foto’s meegestuurd.

Erg vaak zijn deze foto’s van slechte kwaliteit of mist er belangrijke informatie. Ik wil daarom op van de mogelijkheid gebruik maken om te vertellen wat ik graag zie op foto’s.

rontgen-fotosOptische foto’s
Maakt u optische foto’s van de hoeven, vergeet dan niet 1 of meerdere foto’s van het gehele paard te maken.
De hoeven zie ik graag vanuit verschillende hoeken en het is voor mij reuze handig als u twee punten met een bekende afstand ten opzichte van elkaar mee fotografeert in het zelfde vlak als de hoef. Dus maakt u bijvoorbeeld een foto van de zool zorg dan dat u naast de hoef op de hoogte van de hoefwand en evenwijdig aan de hoef bijvoorbeeld een liniaal mee fotografeert.
Het is belangrijk dat wanneer u foto’s van de hoeven maakt het paard zo vierkant mogelijk staat en het liefst met alle maar zeker met beide hoeven (links en rechts) op de zelfde hoogte. Dat u de camera recht voor, evenwijdig aan de zijkant, of evenwijdig met de zool houdt.
Iedere foto moet voorzien zijn van de naam van het paard, welke hoef het is en de datum van de opname, eventueel kunt u deze info mee fotograferen of in de bestandsnaam verwerken.

Röntgen foto’s
Ik ben zeker geen dierenarts, maar als hoefspecialist kunnen röntgen foto’s voor mij ook zeer waardevol zijn, ik kan, mist goed genomen, uit een röntgen foto zien hoe dik de zool is, of een hoefbeentje zich in een normale positie in de hoefschoen bevind, of het hoefbeentje gekanteld is of dat het juist de hoornschoen is die kantelt, we kunnen zelfs het hoefbeentje een bepaalde kwaliteit kwantificering toekennen.

Voor röntgen foto’s gelden dezelfde eisen als voor de optische foto’s, ik heb weinig aan niet gekalibreerde foto’s, ik zie de hoef erg graag in de normale belasting, wanneer het niet specifiek om het staalbeen gaat, maar de röntgen opname gemaakt wordt ter begeleiding van mijn werk dan moet het hoefbeen op een normale manier belast zijn, de schuine stand in de bekende blokken geeft andere krachten aan de lamellen verbinding tussen hoefwand en hoefbeen.
Worden de röntgen foto’s tegelijk genomen met de (goed genome) optische foto’s, dan is het niet nodig om bepaalde markers op de hoef aan te brengen die zichtbaar zullen zijn op het röntgen beeld, zoals de straalpunt en lijn van kroonrand tot de boden recht over de toon van de hoefwand. Anders zijn deze markers bijna onmisbaar.

Hoefbevangenheid ook frontaal!
Maakt u foto’s voor beoordeling en behandeling van hoefbevangenheid, dan zijn foto’s frontaal van de hoef ook zeer waardevol om de kanteling 3 dimensionaal te zien, het kan namelijk heel goed zijn dan een hoefbeen niet alleen met de punt naar beneden kantelt, maar door verkeerde hoefbalans ook naar bijvoorbeeld buiten kantelt.

h4>Fotos

Huffotografie
Kunden fragen oft um eine Beratung per e-Mail, dann bekomme ich Fotos und Röntgenbilder. Sehr oft haben diese Fotos eine schlechte Qualität oder fehlen wichtige Informationen. Ich würde daher gern erörtern, was ich gerne auf Fotos sehen möchte.

rontgen-fotosOptische Fotos
Wenn Sie optische Bildern von den Hufen machen, vergessen Sie dann nicht ein oder mehrere Fotos des ganzen Pferdes mit zu machen.
Ich möchte die Hufe aus verschiedenen Blickwinkeln sehen und es ist für mich sehr praktisch, wenn Sie zwei Punkte mit einem bekannten Abstand zueinander im gleichen Foto zusammen mit dem Huf fotografieren. Zum Beispiel: Sie machen ein Foto von der Sohle. Legen Sie dann auf der Höhe der Hufwand und Parallel zum Huf zum Beispiel ein Lineal an.
Es ist wichtig, dass wenn Sie Bilder von den Hufen machen, das Pferd so quadratisch wie möglich steht und vorzugsweise mit allen Hufen, aber auf jeden Fall mit den jeweiligen Vorder- oder Hinterhufen (links und rechts) auf der gleichen Höhe. Auch ist es wichtig, dass die Kamera gerade, parallel zur Seite oder parallel zur Sohle gehalten wird.
Jedes Foto muss den Namen des Pferden, des jeweiligen Hufes und das Datum beinhalten. Sie können diese Informationen mit fotografieren oder im Dateinamen einfügen.

Röntgenfotos
Ich bin sicherlich kein Tierarzt, aber als Hufspezialist können Röntgenfotos auch sehr wertvoll für mich sein. Ich kann, davon ausgehend, dass die Bilder gut gemacht wurden, sehen wie dick die Sohle ist, ob sich das Hufbein in einer normalen Position in der Hufkapsel befindet, oder ob das Hufbein, oder die Hufkapsel divergiert sind. Man kann dem Hufbein selbst eine bestimmte Qualität ansehen.
Die gleichen Anforderungen wie sie bei optischen Fotos gelten, gelten auch für Röntgenfotos. Ich kann wenig bis gar nichts mit nicht-kalibrierten Bildern anfangen. Ich sehe den Huf gerne unter normaler Belastung fotografiert, solange es nicht spezifisch um Aufnahmen des Stahlbeines geht. Wird das Röntgenbild gemacht um meine Arbeit zu begleiten, dann muss das Hufbein auf normale Art und Weise belastet werden. Die Winkelung mit Hilfe von Blöcken übt andere Kräfte auf die Lamellenverbindung zwischen Hufwand und Knochen aus.
Werden die Röntgenbilder gleichzeitig mit optischen Fotos gemacht, dann ist es nicht notwendig um bestimmte Markierungen auf den Huf an zu bringen welche dann auf dem Röntgenbild sichtbar werden, wie zum Beispiel die Strahlspitze, die Kronrandlinie und den Verlauf der Hufwand. Andernfalls sind diese Markierungen nahezu unverzichtbar.

Hufrehe auf frontal!
Erstellen von Fotos für die Beurteilung und Behandlung von Hufrehe, dann sind frontale Fotos auch sehr wertvoll um die Rotation, dreidimensional zu sehen, es kann nämlich sehr gut sein, dass das Hufbein nicht nur mit der Spitze nach unten rotiert, sondern auch, z. B. durch eine falsche Hufbalance zur Seite rotiert.